Forum för Genusvetenskap

Spara favorit 10 jun juni 2019
Plakat i prideparad

Forum för Genusvetenskap, FGV, är ett regionalt kunskapscentrum som i samverkan bedriver innovativ forskning med nationell och internationell spets.

Forum för genusvetenskap utgör en tvärvetenskaplig och campusövergripande plattform för att initiera och samordna forskning i genusvetenskap vid Mittuniversitetet.

En styrgrupp har bildats som består av representanter för de två fakulteterna, för värdinstitutionen, verksamheten inom FGV samt externa intressenter.

Kontakt

Föreståndarinna, FGV
Katarina Giritli-Nygren
Telefon: 010-142 88 43
E-post: katarina.giritli-nygren@miun.se